Životní prostředí

Záleží nám na prostředí, ve kterém podnikáme a snažíme se dlouhodobě přispívat k jeho zlepšování. Byli jsme jednou z prvních společností na českém trhu, která nechala testovat všechny produkty podle evropských a světových ekologických norem. Systematicky mapujeme dopady naší činnosti. Výroba, výběr dodavatelů, logistika, nakládání s odpady, chování zaměstnanců - na všech úrovních se snažíme o neustálé zlepšování, abychom byli připraveni na nové výzvy, které s sebou přinese budoucí vývoj v této oblasti. 

Myslíme na naši společnou budoucnost.

Naše výrobní technologie a výrobky splňují ta nejpřísnější kritéria na ochranu životního prostředí. Jsme členem klubu ekologicky smýšlejících firem FISP (Furniture Industry Sustainability Programme), který se zaměřuje na zlepšování vztahu k životnímu prostředí a společenskou odpovědnost firem. Jsme hrdí na to, že jsme se stali prvním držitelem certifikátu FISP s výrobní základnou mimo území Velké Británie.

Design

Navrhujeme naše výrobky tak, aby měly minimální dopad na životní prostředí. Snižujeme objem použitého materiálu. Používáme materiály, které lze recyklovat. Zajišťujeme, aby naše výrobky bylo možné snadno rozebrat na samostatné recyklovatelné komponenty.

Výroba

Emisní hodnoty výroby jsou výrazně pod limitem přísných mezinárodních norem. Vyloučili jsme škodlivé materiály z výrobního procesu. Investujeme do nejnovějších technologií a strojního zařízení.Veškeré toky odpadů analyzujeme a regulujeme.

Obaly

Snažíme se o to, abychom každý rok snížili používání obalového materiálu o 10 %. Jsme rádi, že se nám daří našeho cíle dosahovat i v obdobích, kdy dochází k navýšení výrobní kapacity.

Energie

Od úsporných žárovek až po energeticky úspornější stroje a opětovné využití tepelné energie ve výrobě. Všude, kde je to možné, se snažíme o snížení spotřeby energie. Využíváme dostupné alternativní zdroje elektřiny - v areálu výrobního závodu jsme pro naše potřeby nainstalovali solární elektrárnu. 

Doprava

K přepravě nákladu používáme auta vyhovující normě EURO 4 nebo 5. Volíme způsoby přepravy, které co nejefektivněji využívají nosnost. Volíme trasy s nejmenší spotřebou paliva, využíváme místní skladovací centra, abychom vždy dosáhli nejmenší spotřeby paliva na každý výrobek.

Spotřeba

Aktivně snižujeme množství papíru, které používáme. Tiskneme oboustranně, píšeme na potištěný papír, shromažďujeme použitý papír a důsledně recyklujeme. Recyklujeme samozřejmě také plasty, nepoužíváme jednorázové nádobí, vyhýbáme se balené vodě.

Dřevo je naše zlato

I když jsme za posledních pár let vyrostli v jednu z největších evropských firem v oboru, stále se držíme některých původních zásad. Vždy jsme respektovali dřevo jako základní nábytkářskou surovinu. Podporujeme udržitelné lesní hospodářství, nikdy jsme při výrobě nepoužili tvrdé tropické dřevo a zásadně nesouhlasíme s využíváním vzácných zdrojů. 

Jsme zapojeni do systému certifikace C–o–C, který zaručuje, že je původní materiál ve spotřebitelském řetězci od vytěžení dřeva v lese až po zpracování v konečný výrobek průběžně sledován a kontrolován. Splňujeme také přísné podmínky stanovené Radou PEFC (Pan European Forest Certification Council). Dřevní materiál nakupujeme pouze od dodavatelů, kteří mohou zaručit, že dřevo pochází z neproblematických zdrojů s jasným původem. Certifikát zaručuje, že veškerý náš dřevní materiál pochází z lesů obhospodařovaných pouze trvale udržitelným způsobem.

Ke stažení

Politika a cíle ISŘ

Certifikáty

TD CFCS 2002

FSC®- C184299

Furniture Industry Sustainability Programme

Co pro vás můžeme udělat?

Dejte nám vědět