Zásady ochrany soukromí

Návštěvní řád internetových stránek ahrend.cz (techo.cz)

Přečtěte si prosím tyto podmínky použití na webových stránkách www.ahrend.cz. Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním těchto všeobecných podmínek.

 • Provozovatelem internetových stránek ahrend.cz je společnost Ahrend a.s. se sídlem: U Továren 770/1b, 102 00 Praha 10, Česká Republika
 • Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek ahrend.cz, aby se řádně seznámili s tímto návštěvním řádem, upravujícím podmínky přístupu a provozu internetových stránek ahrend.cz, a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.
 • Jakékoliv užití internetových stránek ahrend.cz, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek ahrend.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti Ahrend a.s., a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek ahrend.cz.
 • Na internetových stránkách ahrend.cz jsou společností Ahrend a.s. oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ahrend a.s.
 • Veškerý obsah internetových stránek ahrend.cz slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek ahrend.cz byl získán ze zdrojů, které společnost Ahrend a.s. považuje za spolehlivé. Společnost Ahrend a.s. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránek ahrend.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách ahrend.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na internetových stránkách ahrend.cz.
 • Společnost Ahrend a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek ahrend.cz.
 • Každý návštěvník užívá internetové stránky ahrend.cz na vlastní riziko. Společnost Ahrend a.s. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek ahrend.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti. Společnost Ahrend a.s. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek ahrend.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.
 • Pokud se návštěvník pohybuje v části internetových stránek techo.com, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla, pak jsou data poskytnutá návštěvníkem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb. V případě registrovaného přístupu má společnost Ahrend a.s. právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti návštěvníkem pro marketingové účely v rámci společnosti Ahrend a.s. či pro jiné účely, související s podnikáním společnosti Ahrend a.s.
 • Společnost Ahrend a.s. je oprávněna se spojit s registrovanými návštěvníky za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti jimi poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.
 • Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Návštěvní řád platný a účinný dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách techo.com.
 • Společnost Ahrend a.s. si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád kdykoliv změnit. Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 1. 8. 2018

Prohlášení o souborech Cookies

Co jsou soubory Cookies?

Cookies jsou malé soubory ve vašem zařízení, které používáte k navštěvování webových stránek. Tyto soubory se při vaší návštěvě webové stránky ukládají a při vaší další návštěvě stránky je lze znovu načíst, proto vaše příští návštěva stejné webové stránky může být snazší, rychlejší a užitečnější. Některé soubory Cookies jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek, používáme je především kvůli analýze návštěvnosti. Ta je pro nás důležitá jako zpětná vazba pro naší práci. K analýze používáme nástroj Google Analytics. Ukládání souborů cookies dále slouží například ke sledování chování návštěvníků webové stránky, sledování počtu návštěvníků na webové stránce nebo k vytváření cílené reklamy a zapamatování si nastavení reklam. Cookies mohou pocházet od nás nebo od třetích stran, jejichž služby využíváme.

Nastavení souborů cookie v prohlížeči

Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky svým výchozím nastavením. I přesto máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby se soubory cookies před uložením zobrazovaly, nebo aby se kategoricky nepovolovaly. Pokud s ukládáním souborů cookies nesouhlasíte, můžete je ve svém prohlížeči změnit nebo blokovat dle níže uvedených odkazů:

Upozorňujeme, že změna nastavení se vždy vztahuje pouze na daný prohlížeč. Pokud používáte více prohlížečů, musíte v nich změnit nastavení jednotlivě. Dále můžete soubory cookies z mediální paměti kdykoli smazat. Další informace jsou k dispozici ve funkcích prohlížeče nebo operačního systému.

Vezměte prosím na vědomí, že webová stránka je nastavena tak, aby fungovala s povolenými soubory cookies, takže v případě jejich zákazu nemusí některé vlastnosti webové stránky fungovat správně.

V souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, můžeme ukládat soubory cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této webové stránky (tzn. funkční cookies). Pro ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas. V případě souhlasu se osobní údaje zpracovávají po dobu uvedenou v prohlášení o souhlasu nebo do odvolání. Cookies se dělí na funkční (nezbytné), bez kterých by webové stránky nemohly fungovat, a ostatní. Tato webová stránka používá různé typy souborů cookies. Předvolby pro soubory cookies můžete změnit prostřednictvím tohoto odkazu:

Změna nastavení cookies

Ukládají se dva typy souborů cookies v závislosti na délce uložení ve vašem prohlížecím zařízení

 • Krátkodobé - (session cookies) zůstávají ve vašem prohlížeči do zavření vašeho prohlížeče, následně se vymažou; krátkodobými cookies jsou například technické cookies, které zajistí uložení jazykové verze stránky; a
 • Dlouhodobé – (persistent cookies) zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (dle nastavení vašeho prohlížeče a nastavení cookies) nebo dokud je ručně neodstraníte; v dlouhodobých cookies mohou být ukládány vaše předvolby, které zajistí snadnější a relevantnější procházení webové stránky v budoucnu. Mezi dlouhodobé cookies se řadí například Google Analytics.

Google Analytics

Tato webová stránka používá službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. („Google“), která používá cookies k analýze toho, jak uživatelé tuto webovou stránku využívají. Konkrétně webová stránka používá následující moduly:

Google Analytics – sledování stavu a výkonu účtu, shrnutí návštěvníků, aktivní uživatelé, průzkumník uživatelů, analytika návštěvníků, kvalita návštěvníků, pravděpodobnost konverze, srovnávací zprávy, demografické údaje a zájmy, přehled toku uživatelů, přehledy AdWords.

Informace generované souborem cookie o používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) mohou být posílány a ukládány na serverech ve Spojených státech amerických („USA“).

Společnost Google tyto informace použije pro účely vyhodnocení používání webové stránky a vytváření zpráv o takovém použití pro svého provozovatele a pro poskytování dalších služeb souvisejících s činnostmi na webové stránce a pro používání internetu obecně. Společnost Google může tyto informace poskytnout také třetím stranám, pokud tak vyžaduje zákon nebo pokud takové třetí strany zpracovávají tyto informace pro společnost Google. Používání souborů cookies na webové stránce můžete deaktivovat tak, jak je popsáno výše, nebo změnou příslušných nastavení v prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte pro všechny typy cookies, nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.

Chcete-li se odhlásit ze sledování službou Google Analytics na všech webových stránkách, navštivte prosím:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Podrobné informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na adrese:

http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.

Přenos údajů do třetích zemí

Pokud nám udělíte souhlas, v souvislosti se službou Google Analytics anebo analytických nebo marketingových souborů cookies či cookies navázaných na sociální sítě a dalších webových technologií, které používá například společnost Meta Platforms, Inc. (dříve Facebook) („Meta“), vaše osobní údaje zašleme společnostem usazeným ve Spojených státech amerických („USA“) na servery umístěné tamtéž. Osobní údaje jsou dále zasílány společnostem v USA v případě funkčních a marketingových souborů cookies, které používá společnost Youtube (dceřiná společnost společnosti Google LLC), nebo funkčních a analytických souborů cookies, které používá naše společnost Ahrend. Vezměte, prosím, na vědomí, že z takového přenosu mohou vyplývat rizika na zpracování Vašich osobních údajů z důvodu neexistence rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů a vhodných záruk. Konkrétně přenos a zpracování osobních údajů v USA může být předmětem sledovacích programů státních orgánů USA a Vaše osobní údaje mohou být poté zpřístupněny bezpečnostním službám a celostátním vyšetřovacím službám. Dále osoby s bydlištěm mimo USA nemají stejné možnosti ochrany před sledovacími programy prováděnými Národní bezpečnostní agenturou nebo ředitelem národní bezpečnosti. Závěrem pak v USA neexistuje jeden konkrétní úřad odpovědný za dohled nad ochranou osobních údajů. Jednotlivé federální státy USA mají rozdílná kontaktní místa s ohledem na pravomoci v oblasti ochrany osobních údajů včetně zvláštního soudu, který rozhoduje ve věcech dohledu nad zahraniční bezpečností.

Údaje z cookies jsou předávány následujícím subjektům Google LLC, Youtube, Meta Platforms, Inc. (dříve Facebook) a společnosti Leady.

Zpracované osobní údaje

Můžeme zpracovávat data o tom, jak webovou stránku používáte prostřednictvím svého počítače, telefonu nebo jiného zařízení, pomocí kterého na webovou stránku přistupujete. Zpracovávat můžeme například:

 • Data o zařízení: model hardwaru, jedinečné identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení
 • Protokol: čas a trvání používání webové stránky, vyhledávací údaje a veškeré informace uložené v souborech cookies, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč nebo účet
 • Údaje o poloze: údaje o vaší poloze získané pomocí různých technologií určování polohy, jako je např. GPS, přístupové body k Wi-Fi nebo jiné snímače, které mohou poskytovat data zařízení v okolí
 • Jiná data: údaje o vašem používání webové stránky, které můžeme zpracovávat, pokud s cílem spolupracovat s námi navštívíte nebo použijete webové stránky nebo aplikace třetích stran, a údaje o tom, jak se účastníte na obsahu webové stránky

IP adresa je jedinečné číslo přiřazené počítači nebo jinému zařízení komunikujícímu prostřednictvím internetového protokolu. Při každém přenosu dat musíte znát IP adresu odesílatele a příjemce.

Analytické skripty jsou malé kousky počítačového kódu, které lze použít ke sledování uživatelů a jejich chování na webových stránkách. Může se jednat o základní sledování toho, zda uživatel navštívil web, nebo pokročilé sledování, jako je přidání produktu do košíku, výběr produktu, odeslání formuláře atd. Analytické skripty mohou poskytnout získaná data třetí straně – poskytovateli počítačového skriptu.

Získané osobní údaje o vás nebo o vaší aktivitě můžeme kombinovat s dalšími informacemi, které získáme z veřejně dostupných zdrojů v případech povolených zákonem.

Typy souborů cookies, které používáme na našich webových stránkách

Funkční (nezbytné)

Jedná o typ souborů cookies, bez kterých by vám webová stránka nefungovala správně. Tyto nutné cookies umožňují základní funkce jako je například navigace stránky a zároveň vám zajišťují bezpečné a snadné používání a fungování webové stránky. Z tohoto důvodu se jedná o povinné cookies a jejich výběr nelze zrušit. Některé z těchto souborů cookies patří třetím stranám a jsou využívány společnostmi Youtube a Leady, které poskytují naší společnosti své služby.

Analytické

Analytické soubory cookies umožňují porozumět tomu, jak využíváte webovou stránku. Díky analytickým cookies se zaznamenává vaše poloha, způsob procházení stránek, vzorce a preference při procházení webové stránky, čas strávený na webové stránce a další údaje, které následně dávají možnost vylepšovat webovou stránku. Tyto soubory cookies pomáhají prostřednictvím anonymního sběru a hlášení informací zajistit bezproblémové fungování a přizpůsobení obsahu webové stránky dle vašich požadavků. Pro shromažďování tohoto typu cookies je nezbytný váš aktivní souhlas.

Marketingové

Marketingové cookies jsou používány pro sledování vaší aktivity na našich webových stránkách. Účelem je zobrazit obsah a reklamu, které jsou relevantní a zajímavé přímo pro vás, což je zároveň hodnotnější i pro vydavatele a inzerenty třetích stran. Výsledkem je tak lepší cílení reklam, které pro vás bude personalizované a pomohou nám při měření efektivity reklamních kampaní. Na našich webových stránkách jsou používány krátkodobé i dlouhodobé marketingové cookies. Některé z těchto souborů cookies patří třetím stranám a jsou využívány společnostmi Youtube a Google LLC, které poskytují naší společnosti své služby. Pro shromažďování tohoto typu cookies je také nezbytný váš aktivní souhlas.

Nezbytnost/dobrovolnost zpracování osobních údajů

Některé osobní údaje můžeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany. To se týká zejména souborů cookies zpracovávaných za účelem

 • zajištění funkčnosti webové stránky,
 • uložení uživatelských preferencí na doméně během relace,
 • sledování návštěvnosti webové stránky.

Pro jiné účely zpracováváme vaše osobní údaje pouze na základě vašeho souhlasu. Poskytování osobních údajů pro takové zpracování je dobrovolné, takže takové údaje poskytovat nemusíte. Pokud jste nám svůj souhlas neposkytli, nebudeme z tohoto důvodu vaše osobní údaje zpracovávat.

Další informace

Může být ve veřejném zájmu archivovat osobní údaje a ty mohou být použity pro účely výzkumu v oblasti vědy, historie nebo statistiky.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem externích webových stránek, na které webová stránka odkazuje hypertextovými odkazy. Nejsme zodpovědní za zpracování vašich osobních údajů na externích webových stránkách. Tyto hypertextové odkazy se poskytují jako služba uživatelům a jsou přístupné na vlastní riziko.

Abychom zajistili maximální ochranu před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnou změnou, zveřejněním nebo zničením údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, přijali jsme příslušná organizační a technická opatření včetně fyzických, elektronických a správních postupů vedoucích k ochraně a zabezpečení informací shromážděných prostřednictvím této stránky. Vaše citlivá data nebo osobní údaje, které jste zadali na naší webové stránce, jsou šifrována a chráněna certifikátem SSL. Bez ohledu na výše uvedené nemůžeme zaručit, že vaše osobní údaje jsou v bezpečí, pokud jsou posílány vámi nebo pokud se svými osobními údaji nezacházíte bezpečně.

GDPR

GDPR_INFORMACNI_MEMORANDUM_WEB

Co pro vás můžeme udělat?

Dejte nám vědět